Z przyjemnością informujemy, że w Szkole Podstawowej w Zygrach realizowana jest III edycja Projektu finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
Szkolny Klub Sportowy
Program jest skierowany do wszystkich uczniów, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Projekt ten ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w ramach gier zespołowych.

Celem programu jest:

  1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież,
  2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości,
  3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
  4. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży,
  5. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej,
  6. promocja różnorodnych gier zespołowych wśród dzieci i młodzieży.

Zachęcamy wszystkich uczniów do uczestnictwa w zajęciach sportowych wg poniższego harmonogramu:
wtorek  -  14.20
środa  -  14.20
czwartek  -  13.30 oraz 14.30

Osoba odpowiedzialna za realizację programu: nauczyciel wychowania fizycznego p. Radosław Rękawiecki.

 

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)