Pielgrzymka do Lichenia

W dn. 24.09.2014r. 11 uczniów z kl. III gimnazjum pod opieką p. A. Szymańskiej i p. A. Grudy uczestniczyło w corocznej pielgrzymce klas trzecich gimnazjalnych do Lichenia.

Celem pielgrzymki było zawiązanie wspólnoty z młodzieżą gimnazjalną z terenu diecezji włocławskiej. Punktem kulminacyjnym była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks dra Marcina Idzikowskiego Dyrektora Wydziału Katechetycznego Diecezji Włocławskiej.

Serdeczne podziękowania składamy gimnazjalistom za godne reprezentowanie naszej szkoły podczas pobytu w Licheniu.

Autor informacji: A. Szymańska

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)