Jak świętowaliśmy DEN?

Dzień Edukacji Narodowej jest w polskich szkołach okazją do podsumowań, nagrodzenia wyróżniających się nauczycieli oraz spotkań pracowników oświaty, organów prowadzących szkoły i instytucji współpracujących ze społecznościami szkolnymi. My w tym roku świętowaliśmy 13 października.

 

Część grona pedagogicznego naszej szkoły rozpoczęła ten dzień szczególnie uroczyście, bo od gali w Teatrze Miejskim w Sieradzu, gdzie z rąk wicewojewody łódzkiego odebrali Medale za Długoletnią Służbę, nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Srebrne medale, przyznawane po dwudziestu latach pracy zawodowej, otrzymali: pani Halina Słomian i pan Piotr Kończak. Brązowe medale, przyznawane po dziesięciu latach pracy zawodowej, otrzymały panie: Kinga Kolasa, Katarzyna Nastarowicz, Dorota A. Rusek i Agnieszka Smolny.

Po południu wszyscy nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni naszej szkoły wzięli udział w gminnych obchodach Dnia Edukacji Narodowej, które w tym roku odbywały się w naszej placówce. Na zaproszenie Wójta Gminy Zadzim Włodzimierza Owczarka przybyli do nas czynni i emerytowani pracownicy oświaty z terenu całej gminy, wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatury w Sieradzu, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach, przedstawiciele rad rodziców, pracownicy urzędu gminy oraz samorządowcy z gminy Zadzim.

Podczas oficjalnej części uroczystości wręczone zostały nagrody dla wyróżniających się nauczycieli. Pani Halina Słomian otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, nadawany przez ministra edukacji narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Panie: Teresa Jaworska, Katarzyna Nastarowicz oraz Agnieszka Szymańska otrzymały nagrody finansowe Wójta Gminy Zadzim.

Społeczności szkolne zespołów szkół funkcjonujących na terenie gminy Zadzim otrzymały od wójta i przewodniczącego rady gminy upominki, przekazane na ręce dyrektorów placówek.

Wójt podziękował nauczycielom za trud włożony w nauczanie i wychowywanie młodzieży, a nauczyciele podziękowali wójtowi za wsparcie udzielane szkołom.

Po oficjalnej części uroczystości wszyscy obecni otrzymali upominki od wójta...

...a następnie nasza młodzież zaprezentowała się w programie artystycznym, zawierającym m.in. charakterystyki różnych typów uczniowskich.

W przygotowania do gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej zaangażowała się cała społeczność naszej szkoły, a nad właściwym przebiegiem wszystkich prac czuwała pani wicedyrektor Agnieszka Bednarek.

Wszystkim uczestnikom uroczystości dziękujemy za wizytę w naszej szkole, nagrodzonym gratulujemy, a wszystkim pracującym na rzecz oświaty życzymy sukcesów w życiu zawodowym oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 


Autorka informacji: D. A. Rusek

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)