Szkolenie dla rodziców i nauczycieli

17 listopada rodzice naszych uczniów oraz nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez panią pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach Iwonę Ostrowską.

Temat szkolenia: Agresja i prowokacyjne zachowania uczniów oraz sposoby przeciwdziałania.

Pani pedagog zapoznała uczestników z najczęstszymi przejawami agresji występującymi w polskich szkołach, omówiła role ofiary, sprawcy i świadka przemocy, a także działania - które powinny zostać podjęte w domach rodzinnych oraz w szkole - zapobiegające przejawom agresji.

 

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)