Święto Pieczonego Ziemniaka

Kultywując dawne tradycje jesień przywitaliśmy Świętem Pieczonego Ziemniaka.

Impreza była adresowana do uczniów klas I-III.

Na początku dzieci wysłuchały listu od Ziemniaka oraz wiersza "Oda do Ziemniaka". Kolejnym punktem programu było odgadywanie jesiennych zagadek. Następnie odbył się test wiedzy o ziemniaku oraz konkurencje sportowe.

Imprezę zakończyło pieczenie ziemniaków w ognisku i wspólna degustacja.

 

Autorka informacji: B. Naszkowska

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)