Sposób na dręczyciela

Bezpieczeństwo to w bieżącym roku szkolnym priorytetowe zadanie naszej szkoły. W ramach realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego uczniowie klasy III SP przygotowali przedstawienie pt. "Sposób na dręczyciela" podejmujące problem przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.

Spektakl miał na celu napiętnowanie agresywnych zachowań takich jak: przezywanie, wyśmiewanie, zastraszanie, upokarzanie, wymuszanie pieniędzy, bicie ale przede wszystkim wskazywał sposoby radzenia sobie z tymi negatywnymi zjawiskami jakimi są agresja i przemoc. Stanowczo agresji mówimy NIE!!! Odrzucamy wzorce agresywnych zachowań na rzecz właściwych postaw.

 

Autorka informacji: B. Naszkowska

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)