Misterium Wielkanocne

„Ty wskazałeś drogę do miłości..." pod takim hasłem 28 marca 2018 r. odbyło się w naszej szkole przedstawienie wielkanocne, przygotowane przez p. A. Szymańską, p. A. Grudę i p. R. Rudeckiego.

Uczniowie we wzruszający sposób skłonili zebranych do refleksji nad sensem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Obejrzeliśmy widowisko, ukazujące sceny biblijne dotyczące pustego grobu, radości niewiast i Apostołów ze zmartwychwstania Pana Jezusa. Wsłuchani w treści płynące z tych scen uświadomiliśmy sobie, że każdy z nas może się spotkać ze Zmartwychwstałym w Komunii św, modlitwie, sakramentach św.

 

Autorka informacji: A. Szymańska

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)