PROCEDURY PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ZYGRCH OD DNIA 01.09.2020 r

 

 

 1. W szkole może przebywać  uczeń:

  • zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała),
  • nie może mieć kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie, będącymi w izolacji w warunkach domowych lub w szpitalu.

 2. Przy wejściu do budynku szkoły uczeń jest zobowiązany do dezynfekcji rąk według zamieszczonej instrukcji użycia środka dezynfekującego.

 3. Uczeń przebywający w szkole musi zachować dystans min. 1,5 m od innych osób (szatnia, korytarz, klatka schodowa, stołówka szkolna, świetlica, boisko szkolne).

 4. W trakcie przerw i zajęć szkolnych uczeń nie może mieć kontaktu fizycznego z inną osobą oraz nie może się skupiać w większe grupy.

 5. Uczeń po każdej lekcji jest zobowiązany do umycia rąk, zachowując dystans społeczny.

 6. Uczeń podczas zajęć lekcyjnych:

  • może korzystać tylko z własnych przyborów i podręczników,
  • jest zobowiązany do siedzenia w tym samym miejscu wyznaczonym przez wychowawcę, nie może przemieszczać się po klasie w trakcie lekcji,
  • nie może rozmawiać z innymi uczniami, odwracać się do innych lub nachylać się.

 7. Uczeń, u którego zaobserwowano objawy chorobowe, zostaje odprowadzony do pomieszczenia izolacyjnego, kolejne działania wyznaczają Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia COVID-19.

 8. Opiekunowie odprowadzający, dzieci mogą wchodzić do szkoły, zachowując zasady:

  • jeden opiekun z dzieckiem,
  • zachować dystans od innych osób minimum 1,5 m,
  • stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, jednorazowe rękawiczki i dezynfekcja rąk
  • przebywać w budynku szkolnym w jak najkrótszym czasie.

 9. Opiekunowie uczniów klas IV- VIII, oczkując na odbiór dziecka po zajęciach szkolnych, przebywają  na zewnątrz szkoły.

Dyrektor będzie monitorował sytuację w szkole i w razie konieczności podejmował decyzję o zmianie procedur, dostosowując je do aktualnej sytuacji.

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)