PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS DOWOZU UCZNIÓW AUTOKAREM SZKOLNYM DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ZYGRCH OD DNIA 01.09.2020 r.

1. Uczeń oczekujący na autokar szkolny:

  • musi być zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych (katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała),
  • musi  założyć maseczkę ochronną przed wejściem do autokaru, w przypadku braku maseczki uczeń nie zostaje wpuszczony do autokaru, dotyczy dzieci od 4 roku życia,
  • nie może mieć kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie' będących w izolacji w warunkach domowych lub w szpitalu.

 

 2.  Opiekun przyprowadzający na przystanek  i z niego odbierający  dziecko:

  • musi być bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych (katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała)
  • musi  założyć maseczkę ochronną przed wejściem do autokaru, w przypadku braku maseczki uczeń nie zostaje wpuszczony do autokaru,
  • nie może mieć kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie lub będących w izolacji w warunkach domowych,
  • rodzice pomagają wsiąść do autokaru oraz wysiąść dziecku z autokaru.

 

3.   Uczeń przebywający w autokarze:

  • musi mieć  zasłonięte usta i nos maseczka ochronną i nie może jej zdejmować,
  • nie może mieć kontaktu fizycznego z inną osoba przebywającą w autokarze (nie dotykać się, nie odwracać się, nie przemieszczać się),
  • nie może jeść i pić.

 

4.   Uczniowie wsiadający i wysiadający z autokaru muszą zachować między sobą dystans min, 1,5 m.

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)