Konkurs: „Zainspirowani Konstytucją 3 Maja”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Zainspirowani Konstytucją 3 Maja" wszystkich uczniów z klas 4-8  

Organizatorem Konkursu są Poseł na Sejm RP Piotr Polak oraz Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Dorota Więckowska.

Jest to konkurs jednoetapowy, w którym każdy z uczniów może wykazać się swoimi zainteresowaniami, zdolnościami i umiejętnościami. Ważne, by każdy wykonał to, co potrafi najlepiej, sfotografował, nagrał, albo zapisał w formie elektronicznej, wysłał opiekunowi konkursu w szkole na maila wraz ze zgodą rodzica (w regulaminie). Dyplomami i upominkami nagradzamy każde aktywne dziecko, a najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe. 

Konkurs: „Zainspirowani Konstytucją 3 Maja” został objęty patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Na zgłoszenie chęci udziału w konkursie czekamy do 18 grudnia 2020 roku.

Proszę o przesłanie informacji na Librusie do szkolnego koordynatora konkursu-Elżbiety Kucharskiej.

Termin nadsyłania prac zostanie indywidualnie ustalony dla każdej placówki. Po jego ustaleniu osoby, które zgłoszą chęć udziału w konkursie powiadomię wiadomością na Librusie.

Regulamin konkursu dostępny w poniższym linku:

Regulamin konkursu.

Zachęcam do udziału:)

Szkolny koordynator konkursu,

Elżbieta Kucharska.

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)