Kampania Społeczna „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

W ramach Kampanii Agencja Reklamowa RADNA Sp. z o. o. przygotowała krótkie, animowane filmy adresowane do uczniów szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych (klasa I-II i IV-VIII).

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III 

Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VII

Informuję ponadto, że pobranie animacji będzie możliwe do 20.12.2020r. 

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)