Kangur Matematyczny 2021

Uprzejmie informujemy, że dnia 18 marca (czwartek) 2021 roku o godzinie 9:00 odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”.

Głównym jego celem jest szeroka popularyzacja matematyki.
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie klas 2-8, którzy deklarują swój udział i opłacą wpisowe – 10 zł do 7 lutego. Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora http://www.kangur-mat.pl/ w zakładce „Zasady”.
Jeśli konkurs będzie przeprowadzony zdalnie nie będzie nagród a jedynie upominki 1 na 8 uczestników które przydzieli Koordynator szkolny nie biorąc pod uwagę wyników konkursu.

Proszę aby uczniowie klas 2-3 zgłosili chęć udziału do wychowawcy klasy wraz z opłatą oraz wydrukowaną i podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna zgodą z poniższego linku:

https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf

Uczniowie klas 4-8 zgłaszają chęć udziału do nauczyciela matematyki, muszą również dostarczyć do sekretariatu szkoły wydrukowaną i podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna zgodę z powyższego linku.

Szkolny koordynator konkursu

Elżbieta Kucharska.

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)