Majowe Święta 2021 – krótka lekcja historii

W maju obchodzimy rocznice ważnych wydarzeń historycznych, które dla nas Polaków mają ogromne znaczenie. Nie wszyscy o nich pamiętają, dlatego w formie kalendarium przypominamy Wam o nich.

Coat of arms of Poland-official3.png

1 Maja – Święto Pracy. Międzynarodowe święto ludzi pracujących, obchodzone niegdyś corocznie w masowych pochodach i wiecach (od 1890r.) Datę 1 maja wybrano dla uczczenia rocznicy wybuchu strajku robotników amerykańskich w Chicago w 1889r. W latach „zimnej wojny” stało się okazją do manifestowania potęgi militarnej państw socjalistycznych oraz ogromu poparcia społecznego dla rządów komunistycznych. Ze względu na przymusowy charakter święto uległo deprecjacji. W czasach Solidarności było okazją do wyrażania sprzeciwu i niezadowolenia społecznego z ówczesnej sytuacji politycznej i gospodarczej kraju.

 Ilustracja Pochód pierwszomajowy w Krakowie, 1936

2 Maja – Święto Flagi Państwowej – stosunkowo nowe święto, wprowadzone decyzją Sejmu RP 20 lutego 2004r. związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Ma  na celu propagowanie odrębności terytorialnej, historycznej i kulturowej naszego kraju.

 Błonia i Kopiec Kościuszki w Krakowie 2 maja 2019.

3 Maja – Święto Konstytucji 3 Maja, pierwszej uchwalonej w Europie konstytucji, drugiej na świecie po Stanach Zjednoczonych, opracowanej przez Sejm Czteroletni w 1791r. Twórcami konstytucji byli król Stanisław August Poniatowski i Ignacy Potocki, a także Hugo Kołłątaj i Stanisław Małachowski. Konstytucja znosiła „ liberum veto”, przywracała dziedziczenie tronu, przyznawała prawa mieszczaństwu, brała w obronę chłopów. Ta ustawa zasadnicza miała na celu naprawę Rzeczpospolitej, która znajdowała się wówczas w trudnej sytuacji społecznej i politycznej(rozbiory). W okresie panowania władzy totalitarnej to wydarzenie było skazane na zapomnienie. Dzisiaj znowu możemy jawnie obchodzić tę szczególną rocznicę zwycięstwa demokracji.

 Ilustracja

Zdjęcia pochodzą z zasobów Wikipedii. 

 

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)