Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej nasza szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w okresie od 12 do 25 marca 2020 r.

12 i 13 marca dla dzieci pozostających w szczególnej sytuacji - tj. tych, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu - będą prowadzone zajęcia opiekuńcze.
Od 16 marca do odwołania szkoła będzie zamknięta.

Prosimy śledzić doniesienia prasowe i informacje na naszej stronie internetowej na wypadek zmiany w/w terminów.

 

RODZICU:

 • Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl (kliknij) bezpłatnie udostępnia materiały edukacyjne, które pozwolą Twojemu dziecku uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę z wielu przedmiotów szkolnych.
  Ósmoklasiści znajdą materiały przygotowujące do egzaminu m.in. na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (kliknij).
 • Dopilnuj, aby Twoje dziecko nie przebywało w miejscach, gdzie są duże skupiska ludzi. To czas kwarantanny, który powinniśmy spędzić we własnych domach.
 • Przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny.
 • Kontroluj czas, jaki dziecko spędza przed telewizorem lub komputerem oraz sprawdzaj, co ogląda.
 • Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.
 • Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje publikowane na stronie naszej szkoły.

 

UCZENNICO / UCZNIU:

 • Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe). To czas kwarantanny, który powinniśmy spędzić we własnych domach
 • Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu.
 • Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Możesz skorzystać z materiałów udostępnianych na stronach, które poznałaś/poznałeś np. na lekcjach informatyki -  m.in. z darmowych platform: epodreczniki.pl (kliknij) i Khan Academy (kliknij), a jeśli przygotowujesz się do egzaminu ósmoklasisty - z materiałów opublikowanych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (kliknij).
 • Przestrzegaj w domu zasad higieny i dbaj o czystość pomieszczeń, w których przebywasz.

 

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)