Rok szkolny 2019/2020

Gromada zuchowa

Gromada zuchowa: Wesołe Skrzaty
Hufiec: Uniejów
Chorągiew:  łódzka
Drużynowa: dh. Agnieszka Kulczycka

W roku szkolnym 2018/19 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II powstała gromada zuchowa Wesołe Skrzaty - liczy ona obecnie 19 zuchów.

Zuchy są najmłodszą częścią harcerskiej braci. Mają własne prawa, zawołania, obrzędy, umundurowanie i obietnicę. Gromada zuchowa to podstawowa jednostka organizacji ZHP, działa na terenie szkoły podstawowej. Skupia dziewczęta i chłopców kochających zabawę i przygodę. Odgrywa istotną rolę, jako część systemu wychowawczego. Prowadzona w niej działalność umożliwia dzieciom zabawę, uczy wzajemnego szacunku, buduje zaufanie w klasie uczniów względem siebie i nauczyciela.

Daje jednocześnie możliwość zaprezentowania się na forum szkoły i poza nią, integruje z zuchami i harcerzami z innych szkół, umożliwia obserwację osiągnięć innych drużyn, gromad zuchowych i wymianę doświadczeń. Przynależność do gromady zuchowej jest również szkołą uczącą samodzielności, więzi ze środowiskiem, regionem, staje się kuźnią patriotyzmu, poczucia przynależności narodowej. Zbiórki odbywają się we wtorki od godziny 13:30 do godziny 14:15 na terenie szkoły. Spotykamy się także na biwakach i innych dodatkowych wydarzeniach.

Poniżej kilka wspomnień z życia naszych zuchów:

W dniu 16 grudnia zuchy brały udział we wspólnym kolędowaniu na uniejowskim rynku przygotowanym przez harcerzy z Komendy Hufca ZHP im. M. Konopnickiej w Uniejowie.

W dniu 20 grudnia 2018 r. zuchy przygotowały małe przedstawienie dla przedszkolaków pt. Świąteczne zamieszanie.

Dzieci napisały samodzielnie opowiadanie, wykonały kukiełki i starały się wprowadzić przedszkolaki w klimat świąt.

W dniach 18-19 brały udział w biwaku noworocznym w Uniejowie.

Bogaty program w pełni zaspokoił potrzebę zabawy, ruchu, rozwoju sprawności fizycznej, ciekawość wiedzy historycznej.

W toku realizacji programu zwrócono szczególną uwagę na podobny styl życia rycerstwa i harcerstwa – zbiór zasad i wartości.

 

Autorka informacji: A. Kulczycka

 

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)