Rok szkolny 2019/2020

Czytająca szkoła

W bieżącym roku szkolnym biblioteka szkolna realizuje program "Czytająca szkoła". Program ma na celu min. zainteresowanie dzieci i młodzieży książką, rozbudzanie potrzeby czytania oraz kształtowanie nawyków czytelniczych.

W ramach realizacji tego programu ubiegły tydzień upłynął pod hasłem czytania nowel narodowych w klasach IV - VIII a w klasach I - III wierszy, legend i opowiadań.

Uczniowie starszych klas zapoznali się z twórczością takich pisarzy jak Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka. Młodsi uczniowie poznali legendy polskie i utwory poetyckie klasyków literatury dziecięcej.

 

Autorka informacji: B. Naszkowska

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)