Rok szkolny 2019/2020

Majowe Święta – krótka lekcja historii

W maju obchodzimy rocznice ważnych wydarzeń historycznych, które dla nas Polaków mają ogromne znaczenie. Nie wszyscy o nich pamiętają, dlatego w formie kalendarium przypominamy Wam o nich.

 

 

1 Maja – Święto Pracy. Międzynarodowe święto ludzi pracujących, obchodzone niegdyś corocznie w masowych pochodach i wiecach (od 1890 r.)

Datę 1 maja wybrano dla uczczenia rocznicy wybuchu strajku robotników amerykańskich w Chicago w 1889 r. W latach zimnej wojny stało się okazją do manifestowania potęgi militarnej państw socjalistycznych oraz ogromu poparcia społecznego dla rządów komunistycznych. Ze względu na przymusowy charakter święto uległo deprecjacji.

W czasach Solidarności było okazją do wyrażania sprzeciwu i niezadowolenia społecznego z ówczesnej sytuacji politycznej i gospodarczej kraju.

 

2 Maja – Święto Flagi Państwowej – stosunkowo nowe święto, wprowadzone decyzją Sejmu RP 20 lutego 2004 r. związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

Ma na celu propagowanie odrębności terytorialnej, historycznej i kulturowej naszego kraju.

 

3 Maja – Święto Konstytucji 3 Maja, pierwszej uchwalonej w Europie konstytucji, drugiej na świecie po Stanach Zjednoczonych, opracowanej przez Sejm Czteroletni w 1791r.

Twórcami konstytucji byli król Stanisław August Poniatowski i Ignacy Potocki, a także Hugo Kołłątaj i Stanisław Małachowski.

Konstytucja znosiła liberum veto, przywracała dziedziczenie tronu, przyznawała prawa mieszczaństwu, brała w obronę chłopów. Ta ustawa zasadnicza miała na celu naprawę Rzeczpospolitej, która znajdowała się wówczas w trudnej sytuacji społecznej i politycznej (rozbiory).

W okresie panowania władzy totalitarnej to wydarzenie było skazane na zapomnienie. Dzisiaj znowu możemy jawnie obchodzić tę szczególną rocznicę zwycięstwa demokracji.

 

Autorka: B. Naszkowska

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)