Rok szkolny 2019/2020

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Zygrach

 

 1. Usługi  biblioteczne będą realizowane wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek.
 2. Wypożyczenia będą odbywać się codziennie w godzinach  9.00 – 12.00.
 3. Uczeń korzystający z biblioteki musi spełnić obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy części odzieży, maski, maseczki czy przyłbicy podczas przebywania w bibliotece.
 4. Uczeń po wejściu do biblioteki musi przebywać w „strefie czytelnika” wyznaczonej taśmą ostrzegawczą.
 5. W celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego w bibliotece będzie mógł przebywać maksymalnie 1 czytelnik (uczeń lub rodzic/opiekun).
 6. Uczniowie nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru ani czasopism. Wypożyczanie odbywać się będzie tylko i wyłącznie poprzez bibliotekarza.
 7. Uczeń oddający wypożyczone książki, odkłada je na stolik znajdujący się w „strefie czytelnika”. Dopiero po jego wyjściu przyjęte egzemplarze zostaną oznaczone datą zwrotu, włożone do pojemnika i poddane kwarantannie na okres 3 dni. Po upływie tego czasu zostaną odpisane z konta czytelnika i włączone do księgozbioru. 
 8. W podobny sposób odbędzie się proces wypożyczania – bibliotekarz przekazuje wypożyczone książki czytelnikowi umieszczając je na wyznaczonym do tego miejsca stoliku.
 9. Wszystkim czytelnikom zwiększony zostanie limit wypożyczanych książek, tak aby mogli ograniczyć ilość odwiedzin w bibliotece.
 10. Rekomendujemy:

- wcześniejsze przygotowanie listy tytułów do wypożyczenia

- umawianie się na konkretną godzinę w celu odbioru książek

 1. Uczniowie korzystający z biblioteki będą mieli zapewniony dostęp do środków dezynfekujących znajdujących się na terenie szkoły.
 2. Bibliotekarz obowiązkowo stosuje środki ochrony osobistej.
 3. Obowiązuje zakaz przemieszczania się po pomieszczeniach innych niż biblioteka.

 

 

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)