Krótki rys historyczny...

Pierwsze wzmianki o szkole w Zygrach sięgają XX-lecia międzywojennego.

Po II wojnie światowej, w 1945r., otwarto szkołę w dworku poszlacheckim – jej fundatorami byli państwo Cieleccy, a funkcję organizatorki i kierowniczki pełniła (do 1947r.) pani Władysława Bednarek.

W latach 1947–1949 placówka przekształciła się w siedmioklasową szkołę podstawową, a kierowała nią wówczas (do 1957r.) pani Janina Piątczak.

W latach sześćdziesiątych szkoła została zreformowana do ośmioklasowej.

W roku 1967 jej dyrektorem został pan Marian Pośpieszyński i pełnił tę funkcję do roku 1991.

15 lutego 1991r. oddano do użytku nowo wybudowany budynek szkoły.

W wyniku kolejnej reformy oświatowej, w roku szkolnym 1999/2000, powstała w nim sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Zygrach oraz Oddział Zamiejscowy Gimnazjum Publicznego w Zadzimiu, przekształcone później (w 2003r.) w Zespół Szkół w Zygrach, którego dyrektorem został pan Marek Słomian.

12 października 2004 r. oddano do użytku nowy obiekt – salę gimnastyczną.

Po kolejnej reformie oświaty (w 2017 r.) szkoła zmieniła nazwę i obecnie nosi miano Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach.

Dzieci uczą się w zmodernizowanych klasach, korzystając z pracowni internetowej, cyfrowej sali językowej oraz biblioteki.

Dyrektorem szkoły jest pani Katarzyna Nastarowicz.

 

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)