Kadra nauczycielska Szkoły w Zygrach

 

Katarzyna
Nastarowicz

język polski, historia

dyrektor szkoły

Marzenna
 Bruździak

edukacja wczesnoszkolna

wych. kl. III

opiekun PCK i Klubu europejskiego

Magdalena
Chajdas

edukacja wczesnoszkolna

wych. grupy przedszkolnej

Małgorzata
 Gołębiewska

edukacja dla bezpieczeństwa

 

Aleksandra
Gruda

edukacja wczesnoszkolna

wych. kl. I

opiekun SU i SKO

Lidia
Jaruga

biologia

chemia

przyroda

rzecznik praw ucznia

opiekun LOP 

 

Kinga
Kolasa

język niemiecki

język angielski

opiekun SU

wych. kl. VII

Piotr
Kończak

fizyka

geografia

informatyka

zajęcia techniczne

koło programowania

 

 Zuzanna
Marciniak-Krzesińska

logopedia

 

Dorota
Malczyk

doradztwo zawodowe pedagog szkolny

Agnieszka
Marciniak

edukacja wczesnoszkolna

wych. kl. II

 

Milena
Michalak-Gapińska

edukacja wczesnoszkolna

wych. grupy przedszkolnej

Anna Bartczyk

 biblioteka szkolna

 

Karolina 
Olczak

 język polski

 wych. klasy IV

przewodnicząca zespołu przedmiotów humanistycznych

Radosław
Rękawiecki

wychowanie fizyczne

opiekun LOP oraz pocztu sztandarowego

organizator i prowadzący projekt Szkolny Klub Sportowy

przewodniczący zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

wych. kl. V

Radosław
Rudecki

muzyka

plastyka

zajęcia artystyczne

 

Elżbieta
Kucharska

matematyka

informatyka

koło programowania

administrator szkolnej strony internetowej

szkolny administrator systemu naboru do szkół średnich

Halina
Słomian

matematyka

opiekun SU i SKO

Agnieszka
Smolny

 historia

wychowanie do życia w rodzinie

wiedza o społeczeństwie

wych. kl. VIII

Agnieszka
Sztendel-Rychlik

język angielski, historia

opiekun PCK, Klubu wolontariatu i Klubu europejskiego

wych. kl. VI

Agnieszka
 Szymańska

religia

 opiekun Klubu wolontariatu

Renata
Woźniak

edukacja wczesnoszkolna

wych. grupy przedszkolnej

opiekun SU

 

 

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)