Kadra nauczycielska Zespołu Szkół w Zygrach

 

Teresa
Jaworska

język polski

dyrektor szkoły

Katarzyna
Nastarowicz

język polski

wicedyrektor 

wych. kl. VIII sp

przewodnicząca zespołu przedmiotów humanistycznych

Anna
Bartczyk

język polski

biblioteka szkolna

wych. kl. III gim

Marzenna
 Bruździak

edukacja wczesnoszkolna

wych. kl. II sp

opiekun PCK i Klubu europejskiego

Sylwia
Dębska

 

 

Małgorzata
 Gołębiewska

edukacja dla bezpieczeństwa

 

Aleksandra
Gruda

edukacja wczesnoszkolna

wych. kl. III sp

opiekun SU i SKO

Lidia
Jaruga

biologia

chemia

przyroda

rzecznik praw ucznia

wych. kl. VI sp

opiekun LOP 

Kinga
Kolasa

język niemiecki

język angielski

opiekun SU

Piotr
Kończak

fizyka

geografia

zajęcia komputerowe

zajęcia techniczne

wych. kl. V sp

Agnieszka
Kulczycka

edukacja wczesnoszkolna

wych. kl. I sp

opiekun gromady zuchowej

Dorota
Malczyk

doradztwo zawodowe pedagog szkolny

Milena
Michalak-Gapińska

edukacja wczesnoszkolna

wych. grupy przedszkolnej

Beata
Naszkowska

 

 

Hanna
Nowak

edukacja wczesnoszkolna

wych. grupy przedszkolnej

Radosław
Rękawiecki

wychowanie fizyczne

opiekun LOP oraz pocztu sztandarowego

organizator i prowadzący projekt "Szkolny Klub Sportowy"

przewodniczący zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Radosław
Rudecki

muzyka

plastyka

zajęcia artystyczne

 

Dorota Anna
Rusek

matematyka

zajęcia komputerowe

informatyka

administrator szkolnej strony internetowej

opiekun LOP

szkolny administrator systemu naboru do szkół średnich

Halina
Słomian

matematyka

wych. kl. VII sp

opiekun SU i SKO

Agnieszka
Smolny

 historia

wychowanie do życia w rodzinie

wych. kl. IV 

Agnieszka
Sztendel-Rychlik

język angielski

opiekun PCK i Klubu europejskiego

Agnieszka
 Szymańska

religia

 

Joanna 
Świątek-Szokalska

wiedza o społeczeństwie

 

Renata
Woźniak

edukacja wczesnoszkolna

biblioteka szkolna

wych. grupy przedszkolnej

opiekun SU

 

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)