HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KLAS I–VIII

 

Harmonogram obowiązuje od  01.06.2020 r.

 

PONIEDZIAŁEK  godz. 9.00 – 15.00

Imię i nazwisko nauczyciela

Godziny konsultacji

Klasa 

Aleksandra Gruda

9.00 – 13.00

I

Marzenna Bruździak

9.00 – 13.00

III

Lidia Jaruga

9.00-  9.45

VII

10.00 – 10.45

IV

11.00 – 11.45

V

12.00 – 12.45

VI

13.00 – 13.45

VIII

Kinga Kolasa

9.00 – 9.45 

VI

10.00 – 10.45

V

11.00 – 11.45

IV

12.00 – 12.45

I, II, III

13.00 – 13.45

VII

14.00 – 14.45

VIII

Radosław Rękawiecki

9.00 – 9.45

V

10.00 – 10.45

VI

11.00 – 11.45

VII

12.00 – 12.45

VIII

  

 

WTOREK godz. 9.00 – 13.00

Imię i nazwisko nauczyciela

Godziny konsultacji

Klasa 

Agnieszka Sztendel – Rychlik

9.00 – 9.45

VII

10.00 – 10.45

VI

11.00 – 11.45

VIII

12.00 – 12.45

I - III

Dorota Rusek

9.00 – 9.45

IV

10.00 – 10.45

V

11.00 – 11.45

VI

12.00 – 12.45
(informatyka)

V, VI, VII, VIII

Halina Słomian

10.00 – 10.45

VIII

11.00 – 11.45

VII

  

 

ŚRODA godz. 9.00 – 14.00

Imię i nazwisko nauczyciela

Godziny konsultacji

Klasa 

Agnieszka Smolny

9.00 – 9.45

V

 

10.00 – 10.45

IV

11.00 – 11.45

VI

12.00 – 12.45

VII

13.00 – 13.45

VIII

Agnieszka Szymańska

9.00 – 9.45

I - III

10.00 – 10.45

 VIII

11.00 – 11.45

 IV  V

12.00 – 12.45

VI

13.00 – 13.45

 VII

Radosław Rudecki

9.00 – 9.45

VI

10.00 – 10.45

V

11.00 – 11.45

VII

12.00 – 12.45

IV

Dorota Malczyk

10.00 – 13.00

 

 

 

CZWARTEK godz. 9.00 – 14.00 

Imię i nazwisko nauczyciela

Godziny konsultacji

Klasa 

Katarzyna Nastarowicz

9.00 – 9.45

VI

Piotr Kończak

9.00 – 9.45

V

10.00 – 10.45

VI

11.00 – 11.45

IV

12.00 – 12.45

VII

13.00 – 13.45

VIII

Mariusz Bralczyk

9.00 – 11.00

IV

 

 

PIĄTEK godz. 9.00 – 13.00

Imię i nazwisko nauczyciela

Godziny konsultacji

Klasa 

Anna Bartczyk

9.00 – 9.45

V

10.00 – 10.45

V

11.00 – 11.45

VIII

12.00 – 12.45

VIII

Agnieszka Marciniak

9.00 – 13.00

II

Karolina Olczak

9.00 – 9.45

IV

10.00 – 10.45

VII

11.00 – 11.45

VII

Małgorzata Gołębiewska

9.00 – 9.45

VIII

10.00 – 10.45

VIII

 

 

Uczniowie chcący skorzystać z konsultacji u wybranego nauczyciela mają obowiązek zgłosić swój udział w konsultacjach poprzez dziennik elektroniczny Librus lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość do danego nauczyciela nie później niż 2 dni przed planowanym terminem konsultacji.

 

Każdy uczeń przychodzący do  szkoły musi mieć przy sobie podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę na pomiar temperatury.

 

 

Zgoda na pomiar temperatury (kliknij) 

Procedura zgłaszania się uczniów na konsultacje z nauczycielami (kliknij)

Procedura przebywania nauczycieli i uczniów w szkole podczas konsultacji (kliknij)

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia Covid-19 u ucznia (kliknij)

Adresy e-mail nauczycieli (kliknij) 

 

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)