Aktywne przerwy na wesoło

Szkoła to nie tylko nauka, ale i zabawa - wiedzą o tym dobrze uczniowie Szkoły Podstawowej w Zygrach. Od stycznia br. przerwy w naszej szkole wyglądają zupełnie inaczej niż dotąd, ponieważ  czas miedzy zajęciami dzieci wykorzystują w sportowy sposób za sprawą innowacji pedagogicznej "Aktywne przerwy na wesoło". Obejmuje ona swym zakresem uczniów szkoły podstawowej - głównie dzieci młodsze z klas 1-3. 


Jest to pomysł na spożytkowanie energii, która wprost rozpiera naszych uczniów. Szczególnie po lekcjach, które wymagają od nich skupienia i siedzenia w ławce. 


Naszym zadaniem i naszej innowacji "Aktywne przerwy na wesoło" jest wyrobienie odpowiednich nawyków u dzieci, aby umiały aktywnie wypoczywać i umiejętnie organizować swój czas. Ponadto, jak wiadomo codzienne, wielogodzinne przebywanie dziecka w szkole w pozycji siedzącej jest czynnikiem szkodliwie wpływającym na rozwój młodego organizmu. 


Innowacja pedagogiczna "Aktywne przerwy na wesoło" zakłada wyeliminowanie niebezpiecznych zachowań, pomoc w rozładowaniu napięcia, stworzenie warunków do twórczych działań, czynnego odpoczynku, nauki poprzez zabawę i zintegrowanie uczniów z różnych zespołów klasowych. Celem naszych działań jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa, wyeliminowanie niebezpiecznych zachowań na przerwie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez pobudzanie działalności ruchowej oraz nauka odpowiedniego stylu życia, który w przyszłości może wyeliminować ryzyko zachowań niebezpiecznych. Gry korytarzowe znajdują się w szkole na pierwszym piętrze, ponieważ znajdują się tam dzieci młodsze – z klas 1-3.

Autorzy innowacji pedagogicznej to:
Agnieszka Kulczycka
Marzenna Bruździak
Aleksandra Gruda
Radosław Rękawiecki

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych torów sprawnościowych i plansz do zabaw ruchowych.

 

Uczniowie i autorzy innowacji pedagogicznej serdecznie dziękują
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za przekazanie środków finansowych
na realizację programu "Aktywne przerwy na wesoło". 

 

Autorka informacji: A. Kulczycka

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)