Procedura bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach w trakcie epidemii COVID-19

Przy opracowaniu procedury wzięto pod uwagę wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujące od 1 września 2020 r. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne na stronie internetowej.

 

Cel procedury: określenie zasad korzystania ze świetlicy szkolnej w okresie pandemii koronawirusa, umożliwienie uczniom bezpiecznego korzystania ze świetlicy szkolnej w okresie pandemii COVID-19 oraz określenie zasad przyprowadzania dzieci do świetlicy i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców.

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady działania świetlicy szkolnej dostosowane do potrzeb uczniów oraz możliwości szkoły w okresie reżimu sanitarnego związanego z pandemią COVID-19.

 

Uczestnicy postępowania: wszyscy użytkownicy świetlicy szkolnej, uczniowie korzystający z usług świetlicy, rodzice, pracownicy szkoły.

 

Godziny otwarcia świetlicy szkolnej dla uczniów: w okresie trwającego zagrożenia związanego z epidemią COVID-19 świetlica szkolna otwarta jest dla uczniów codziennie w godzinach 7.00 – 13.30, we wtorki w godz. 7.00 – 14.20.

 

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Dostępne dokumenty:
nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)