Działamy z imPETem

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła bierze udział w Konkursie Edukacyjnym:

Działamy z impetem My,
działajcie także i Wy

ucząc się zasad prawidłowej segregacji butelek PET i poznając proces ich recyklingu.

 

Naszą szkolną koordynatorką tej akcji jest pani Karolina Olczak.

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)