Informacja dla Rodziców w sprawie organizacji warunków pracy do nauki w domu oraz motywacji i wspierania dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą

 

 1. Dziecko powinno mieć zapewniony skromny, ale stały kącik dla swojej pracy, gdzie bez problemu będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty.
 2. Dziecko odrabia lekcje codziennie w stałych godzinach w czasie, gdy w mieszkaniu panuje spokój i cisza. Jeżeli w domu jest jedno biurko, z którego korzystać będzie kilkoro dzieci, należy ustalić godziny pracy dla każdego dziecka.
 3. Rodzice mogą prowadzić rozmowę z dzieckiem w czasie odrabiania lekcji, naprowadzając je do prawidłowego wykonania zadania.
 4. Dzieci mogą korzystać w swojej pracy z pomocy komputera. Komputer jest bardzo przydatną do nauki zdobyczą techniki. Jednak niekontrolowana zabawa dzieci komputerem może mieć wręcz przeciwny skutek- uniemożliwić myślenie na poziomie abstrakcyjnym, może być „złodziejem czasu", gdyż dziecko, zajęte ciekawą grą, nie zdąży odrobić zadania, przeczytać lektury. To samo dotyczy częstego oglądania telewizji, gdyż odciąga to dziecko od samodzielnego myślenia, zniechęca do wysiłku umysłowego.
 5. Rodzice uczniom mniej zdolnym mogą pomóc, ale to nie znaczy, że należy im szkodzić przez codzienne odrabianie za nich zadań domowych. Pomoc ze strony rodziców musi być właściwa i przemyślana, nie może to być wyręczanie dzieci w ich obowiązkach. Chcąc pomóc dziecku, rodzice powinni zwrócić jego uwagę na rzeczy, których nie zauważyło, pomóc w rozwikłaniu problemu, naprowadzić, ale nie wykonywać ćwiczeń za dziecko.
 6. Dziecko powinno po każdych 45 minutach pracy robić 5-10 minutowe przerwy, wykonując ćwiczenia gimnastyczno- relaksacyjne.
 7. Po wykonaniu każdego zadania wymagającego od dziecka wysiłku, należy je pochwalić, aby wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i wykształcenia oraz docenienia jego wysiłku.

 

RODZICU:

 • w procesie szkolnego zdalnego uczenia się, motywacja odgrywa dużą rolę. Jest siłą pobudzająca do nauki, zdobywania wiedzy, rozszerzania zainteresowań; chwaląc dziecko, stosujmy tak zwaną pochwałę opisową.
 • doceniaj osiągnięcia dziecka.
 • buduj w dziecku poczucie własnej wartości
 • pamiętaj, aby nie odrywać dziecka od pracy nad lekcjami
 • nie pracuj z dzieckiem późnym wieczorem, po godzinie 20 – 21
 • skorzystaj i zachęcaj dziecko do korzystania z programów telewizji i radia publicznego oraz
  epodręczniki.pl
  cke.gov.pl

 

Od którego przedmiotu zaczynać odrabianie lekcji?

 • Wybór uzależniony jest od uzdolnień i zainteresowań dziecka oraz od jego właściwości psychicznych. Dzieci pracujące szybko i energicznie, ale łatwo męczące się, powinny zaczynać naukę od przedmiotu najtrudniejszego dla niego, zaś łatwy zostawić na koniec
 • Dziecko mające lepszą pamięć wzrokową powinno uczyć się z podręcznika lub notatek, pomocne dla niego będą podkreślenia, linie faliste, kolorowe, główne myśli umieszczone w ramkach.
 • Dziecko o przewadze pamięci słuchowej zapamiętuje przede wszystkim elementy słuchowe, w domu powinno uczyć się głośno albo słuchać tekstu czytanego przez inną osobę.

 

Wśród elementów warunkujących powodzenie w nauce należy wymienić:

 • stan zdrowia i rozwój fizyczny dziecka
 • rozwój motoryczny, umysłowy i emocjonalny rozwój zainteresowań zarówno przedmiotami nauki jaki zainteresowań poza szkolnych
 • atmosferę panującą w domu
 • tryb życia, organizację codziennych zajęć, w szczególności przygotowanie obowiązków domowych.
 • wszelkie problemy zdrowotne dziecka, zwłaszcza wady wzroku i słuchu jeśli nie są systematycznie leczone i odpowiednio korygowane utrudniają uzyskiwanie sukcesów

 

 

nowa wersja strony AD 2013.
Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zygrach (w nowej odsłonie od 09.09.2013)